Indsamlings- og genvindingsordninger i Danmark

English | Dansk

Danmark har valgt en anden tilgang til implementering af direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) end andre EU lande. WEEE-direktivet er indført ved Elskrotbekendtgørelsen, som trådte i kraft den 1. august 2005. I henhold til denne bekendtgørelse skal kommunerne etablere indsamlingsordninger for WEEE fra private husholdninger og også for WEEE fra erhvervsvirksomheder.

Indsamlingsordningen skal være etableret senest 1. april 2006 og kan være i form af:

  • en bringeordning. Det skal være på et sted i kommunen, som er beregnet til at modtage affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) fra private husholdninger og fra erhvervsvirksomheder
  • en henteordning. Dette er en ordning, hvor kommunen eller en virksomhed indsamler WEEE fra private husholdninger og erhvervsadresser

Danmark er det eneste EU-medlemsland, hvor virksomhederne kan aflevere deres WEEE til indsamling og genvinding sammen med WEEE fra private husholdninger gennem kommunale indsamlingsordninger.

Når udstyr, du har købt før 1. april 2006, bliver til affald (kaldet historisk affald), anbefaler vi, at du benytter dig af den gratis kommunale indsamlingsordning. Hvis du efter 1. april 2006 køber nyt IDEXX-udstyr som erstatning for udstyr, der er købt før denne dato (en til en og samme type) og ikke ønsker at benytte den gratis kommunale indsamlingsordning, kan IDEXX sørge for at indsamle det historiske affald hos dig, hvis du beder om det. Dog kan omkostningen i forbindelse med denne service være inkluderet i købsprisen for det nye udstyr, IDEXX leverer til dig.

Når udstyr, som du har købt hos IDEXX efter 1. april 2006, bliver til affald (kaldet nyt affald), anbefaler vi også, at du benytter dig af den gratis kommunale indsamlingsordning. Hvis du ikke ønsker at benytte den gratis kommunale indsamlingsordning, kan IDEXX sørge for at indsamle det nye affald hos dig, hvis du beder om det. Der kan dog være omkostninger forbundet med at yde dig denne service.

Du kan finde nærmere oplysninger om den gratis kommunale indsamlingsordning på DPA systems hjemmeside www.dpa-system.dk. Du kan også henvende dig til kommunens tekniske forvaltning for at få nærmere oplysninger om den gratis kommunale indsamlingsordning.


Meddelelse til kunderne
Tredjepartsudstyr

Med hensyn til tredjepartsinstrumenter eller andet udstyr, som sælges af IDEXX, men ikke er IDEXX-udstyr, bedes du se udstyrslisten på “label recycling page”. Hvis udstyret er med på listen på den side, er IDEXX ansvarlig for at oplyse om genvinding. Hvis udstyret ikke er nævnt på den pågældende side, er en tredjepart (producenten eller producentens distributør eller forhandler i dit land) ansvarlig for at oplyse om genvinding. Udstyr, som tredjepart er ansvarlig for, omfatter blandt andet printere og computere. Du kan finde oplysninger om genvinding af dette udstyr ved at besøge den relevante producents hjemmeside eller henvende dig til producenten på anden vis. IDEXX er ikke ansvarlig for genvinding af sådant tredjepartsudstyr, og brugeren af udstyret accepterer at forsvare og holde IDEXX og dets forhandlere og distributører skadesløs for alle krav og udgifter, herunder rimelige advokatsalærer, som måtte opstå på grund af genvinding af dette udstyr.