Jätteen keruu- ja kierrätysjärjestely Suomessa

English | Suomi

13.8.2005 voimaan tulleen Suomen asetuksen sähkö- ja elektroniikkaromusta, jolla pannaan täytäntöön sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi, mukaan IDEXXin on huolehdittava IDEXXiltä hankitun sähkö- ja elektroniikkaromun keräämisestä, käsittelystä, kierrätyksestä ja hyödyntämisestä niin, että uusi hankittu osa korvaa vanhan osan yksi yhdestä- eli samanlainen samanlaisesta -periaatteella. IDEXXiltä hankittujen uusien laitteiden korvaamia vanhoja laitteita kutsutaan nimellä entiseksi sähkö- ja elektroniikkaromuksi.

Jäteasetuksen mukaan IDEXXin on huolehdittava IDEXXiltä 13.8.2005 jälkeen hankitun sähkö- ja elektroniikkaromun keräämisestä, käsittelystä, kierrätyksestä ja hyödyntämisestä silloin, kun uudesta laitteesta tulee lopulta jätettä. Tätä kutsutaan uudeksi sähkö- ja elektroniikkaromuksi.

IDEXX huolehtii Suomessa seuraavista sähkö- ja elektroniikkajätedirektiivin noudattamiseen liittyvistä kustannuksista:

  • Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyn, kierrätyksen ja hyödyntämisen kustannukset, jotta Suomen sähkö- ja elektroniikkaromuasetuksen tavoitteet toteutuvat.
  • Sähkö- ja elektroniikkaromun kuljetuskustannukset IDEXXin ilmoittamalle kierrättäjälle Suomessa.

IDEXX on solminut kierrätyssopimuksen European Advanced Recycling Network (EARN) –kierrätysverkoston kanssa ja huolehtii kaikista Suomen EARN-kierrätyslaitokseen tulevien laitteidensa käsittelyn, kierrätyksen ja hyödyntämisen kustannuksista.

Kierrätys Etiketti suomalaisille asiakkaille.


Ilmoitus asiakkaille
Kolmannen osapuolen laitteet

Kun on kyse kolmansien osapuolien ja muista IDEXXin myymistä laitteista, jotka eivät kuitenkaan ole IDEXXin tavaramerkkejä, kolmas osapuoli (joko laitteen valmistaja tai sen edustaja maassasi) vastaa kierrätystä koskevien ohjeiden antamisesta. Esimerkkejä kolmansien osapuolien vastuulla olevista laitteista ovat muun muassa tulostimet ja tietokoneet. Saat laitteen kierrätykseen liittyvät tiedot laitteen valmistajan kotisivulta tai ottamalla yhteyttä valmistajaan. IDEXX ei vastaa kolmansien osapuolien laitteiden kierrätyksestä, ja laitteen omistaja on valmis vapauttamaan IDEXXin ja sen tuotteiden jälleenmyyjät ja edustajat kaikilta laitteiden kierrätykseen liittyen syntyviltä ja niihin kohdistuvilta vaateilta tai kuluilta oikeudenkäyntikulut mukaan lukien sekä puolustamaan niitä ja pitämään niitä syyttöminä edellisiin.