Innsamlings- og gjenvinningsordninger i Norge

English | Norsk

I mai 2005 ble norsk lovgivning harmonisert med EE-direktivet gjennom kapittel 1 av Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Endringen trådte i kraft 1. juli 2006. I henhold til den norske avfallsforskriften skal IDEXX være medlem i et felles returselskap som drives av en tredjepart i Norge.

IDEXX deltar i den nasjonale returordningen RENAS for å håndtere alle aspekter ved innsamling og gjenvinning av EE-avfall i Norge. Vennligst ta kontakt med RENAS nedenfor for å avtale innsamling av EE-avfall.

RENAS
P.B. 268 Skøyen
0212 Oslo
Norway

Phone: +47 22 13 52 00
Fax: +47 22 13 52 07
Email: renas@renas.no
Website: www.renas.no


Melding til kunder
Tredjepartsutstyr

Se utstyrslisten på “lable recycling page” angående instrumenter eller annet utstyr fra tredjeparter som selges av IDEXX, men som ikke er merket med IDEXX. Hvis utstyret er oppført på listen på denne siden, har IDEXX ansvar for å gi informasjon om gjenvinning. Hvis utstyret ikke er oppført på denne siden, har en tredjepart (enten produsenten eller produsentens distributør i ditt land) ansvaret for å gi all nødvendig informasjon om gjenvinning. Utstyr en tredjepart har ansvar for, omfatter blant annet skrivere og datamaskiner. Hvis du vil ha gjenvinningsinformasjon for dette utstyret, går du inn på aktuell nettside for utstyrsprodusenten eller kontakter produsenten på annen måte. IDEXX har ikke ansvar for gjenvinning av slikt tredjepartsutstyr, og brukeren av slikt utstyr samtykker i å sikre, forsvare og holde IDEXX og deres forhandlere og distributører skadesløse fra og mot alle erstatningskrav og omkostninger, inkludert rimelige advokathonorarer, som oppstår på grunnlag av gjenvinning av slikt utstyr.