Organizacja zbiórki i recyklingu sprzętu w Polsce

English | Polski

Firmy zajmujące się recyklingiem IDEXX w Polsce

Zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tzw. WEEE), która weszła w życie w Polsce 21 października 2005 roku, w przypadku sprzętu kupionego od firm IDEXX po 13 sierpnia 2005 roku firma IDEXX jest zobowiązana do zapewnienia możliwość odbioru, utylizacji, recyklingu oraz odzysku WEEE, zastępowanego przez nowo zakupiony produkt, na zasadzie wymiany jednego produktu nowego za jeden produkt zużyty tego samego typu. Stary sprzęt, który zastępują Państwo nowym, zakupionym od firm IDEXX, nazywa się „historycznym odpadem WEEE”.

Zgodnie z dyrektywą WEEE, firma IDEXX jest zobowiązana do zorganizowania możliwości odbioru, utylizacji, recyklingu i odzysku wszelkiego nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zakupionego od IDEXX po 13 sierpnia 2005 roku, w momencie gdy ten nowy sprzęt stanie się odpadem. Nazywa się go „nowym WEEE”.

Produkty IDEXX są sprzedawane w bardzo korzystnych cenach. Każdy nowy wzrost kosztów eksploatacyjnych dla producentów takich jak firmy IDEXX zwykle znajduje odzwierciedlenie we wzroście cen produktu. Jednak zamiast podnosić ceny naszych produktów, firma IDEXX decyduje się na podzielenie tych nowych kosztów związanych z ochroną środowiska bezpośrednio z naszymi klientami. Wyznajemy zasadę przejrzystości wobec naszych klientów wszelkich nowych kosztów ochrony środowiska, które są związane z naszymi produktami.

Nasze podejście do dzielenia się tymi nowymi kosztami środowiskowymi wygląda następująco:

  • firma IDEXX pokrywa koszty utylizacji, recyklingu i odzysku WEEE, aby zrealizować cele ustalone przez przepisy polskiego prawa;
  • IDEXX pokrywa koszty zarządzania danymi i tworzenia raportów dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, aby wykazać, przestrzeganie wszystkich wymogów polskiego prawa;
  • klienci pokrywają koszty transportu swoich WEEE do firmy recyklingowej w Polsce, którą wskazuje IDEXX.

Firma IDEXX zawarła umowę recyklingową z Europejską Siecią Zaawansowanego Recyclingu (EARN) i pokryje wszelki koszty utylizacji, recyklingu i odzysku sprzętu od momentu jego dostarczenia do jednostki recyklingowej EARN w Polsce. 

Aby zażądać odbioru i transportu ZSEE, skorzystaj z poniższego linku: https://b2btool.earn-service.com/idexx-parcel/parcelselect.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się bezpośrednio z EARN przez e-mail: biuro@zarabiaj-usługa.com.


Informacja dla Klientów
Koszty odbioru WEEE zakupionych wcześniej od IDEXX

W zakresie dopuszczonym przez stosowne przepisy prawa krajowego klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za poniesienie kosztów odbioru i dostarczenia nowego i/lub historycznego WEEE do firmy recyklingowej wskazanej przez IDEXX, zgodnie z dyrektywą Wspólnoty Europejskiej 2002/96/WE oraz stosownymi przepisami prawa krajowego. Dotyczy to sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego (EEE) wprowadzonego na rynek europejski przez IDEXX po 13 sierpnia 2005 roku (nowy EEE) oraz wszelkiego EEE wprowadzonego na rynek europejski przed 13 sierpnia 2005 roku (znanego jako historyczny WEEE), który staje się odpadem wskutek zakupu nowego EEE od firmy IDEXX po 13 sierpnia 2005 roku. Klient który odsprzedaje EEE nabyty od firmy IDEXX, musi zadbać, by ten paragraf znalazł się w pisemnie sporządzonych porozumieniach umownych dotyczących sprzedaży na rzecz strony trzeciej. Klient zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności, chronić i zabezpieczyć IDEXX, jego odsprzedawców i dystrybutorów, oraz jego wyznaczonego dostawcę procedury zgodności - ENVIRON B2B WEEE Scheme bądź innego dostawcę procedury zgodności każdorazowo wskazanego przez IDEXX - przed wszelkimi roszczeniami i wydatkami, w tym w uzasadnionymi opłatami za pomoc prawną, wynikającymi z nieprzestrzegania przez klienta w pełni zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu.

Sprzęt innych firm

Jeśli chodzi o przyrządy innych firm lub inny sprzęt sprzedawany przez IDEXX, ale nieopatrzony marką IDEXX, prosimy odnieść się do listy sprzętu podanej na stronie „label recycling page”. Jeśli sprzęt znajduje się na liście zamieszczonej na tej stronie, firma IDEXX jest odpowiedzialna za dostarczenie instrukcji recyklingu. Jeśli sprzęt nie jest ujęty w liście zamieszczonej na tej stronie, to podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie wszelkich wymaganych instrukcji recyklingu jest inna firma (producent lub dystrybutor producenta w danym kraju). Sprzętem, za który są odpowiedzialne inne firmy, są m.in. drukarki i komputery. Aby otrzymać instrukcje recyklingu dla tego sprzętu, prosimy odwiedzić witrynę internetową jego producenta lub inny sposób skontaktować się z producentem. IDEXX nie ponosi odpowiedzialności za recykling takiego sprzętu pochodzącego od innych firm, a jego użytkownik zobowiązuje się chronić i zabezpieczyć IDEXX, jego pośrednich odsprzedawców i dystrybutorów przed wszelkimi roszczeniami i wydatkami, w tym uzasadnionymi opłatami za pomoc prawną wynikającymi z recyklingu tego sprzętu.