Insamling och behandling I Sverige

English | Svenska

Enligt den svenska förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, som trädde i kraft den 13 augusti 2005, ska IDEXX tillhandahålla system för insamling, behandling, återvinning och materialåtervinning av de elektriska och elektroniska produkter (WEEE) som blivit avfall eller ersatts genom produkter köpta från IDEXX efter den 13 augusti 2005, på basis av en-för-en, lika-för-lika. Den gamla produkten som har ersatts genom produkten du köpt från IDEXX refereras som "historiskt avfall".

Enligt förordningen ska IDEXX även tillhandahålla system för insamling, behandling, återvinning och materialåtervinning av samtliga nya elektriska och elektroniska produkter, som har köpts från IDEXX efter den 13 augusti 2005, när de är uttjänta. Dessa refereras som "nytt avfall".

IDEXX-produkter har mycket konkurrenskraftiga priser. En ökning av driftkostnaderna för tillverkare som IDEXX resulterar vanligen i en prisökning för produkten. Istället för att höja priserna har dock IDEXX beslutat att dela dessa nya miljökostnader med kunderna. Vi strävar efter öppenhet i vår relation till kunderna om alla nya miljökostnader som rör våra produkter.

Vårt sätt att fördela de nya miljökostnaderna är:

  • IDEXX betalar för behandlings-, återvinnings- och materialåtervinningskostnaderna av WEEE för att nå de mål som anges i den svenska förordningen;
  • IDEXX betalar kostnaderna för databehandling och rapportering till Naturvårdsverket för att visa fullgörandet av sina förpliktelser enligt den svenska förordningen;
  • Kunden betalar för transport av sitt WEEE till den återvinningscentral som IDEXX använder i Sverige.

IDEXX har ingått ett avtal om återvinning med EARN (European Advanced Recycling Network) och ska täcka alla kostnaderna för behandling, återvinning och materialåtervinning av elektriska och elektroniska produkter när de har nått EARN-anläggningen i Sverige. Allt nytt WEEE som uppstår från inköpta IDEXX-produkter klassificeras som icke-farligt avfall.

Kunden ansvarar för arrangemang och betalning av insamling och transport till EARN. För att detta ska ske enligt bestämmelserna i avfallsförordningen (2001:1063) ska ett av följande företag med tillstånd att transportera avfall anlitas.

Transportfirma Hemsida
SDK Logistics sdkgroup.com

För större mängd avfall bör kunden kontakta återvinningscentralen direkt och göra upp om och betala för alternativt transportsätt. Din EARN-anläggning i Sverige är:

Återvinningscentral Telefonnummer Hemsida
Stena Technoworld +46 10 445 0000 stenametall.com

För att hjälpa EARN att identifiera IDEXX-utrustningen vid ankomst till återvinningscentralen ska återvinningsblanketten i länken nedan användas: Återvinning Etikett svenska kunder (engelska). Fyll i uppgifterna om ditt företag och fäst den på en lämplig förpackning för transport till EARN

Återvinning Etikett svenska kunder (engelska)


Meddelande till kunder
Utrustning från tredje part

För utrustning från tredje part eller annan utrustning som säljs av IDEXX, men som inte bär varumärket IDEXX, hänvisar vi till listan över utrustning på sidan Label Recycling. Om utrustningen inkluderas i listan på sidan ansvarar IDEXX för att tillhandahålla instruktioner om återvinning. Om utrustningen inte inkluderas i listan på sidan ansvarar en tredje part (antingen tillverkaren eller tillverkarens distributör i ditt land) för att tillhandahålla nödvändiga instruktioner om återvinning. Utrustning från tredje part inkluderar bl.a. skrivare och datorer. För att få instruktioner om återvinning av utrustning från tredje part ber vi dig besöka den aktuella tillverkarens hemsida, eller kontakta tillverkaren i fråga. IDEXX ansvarar inte för återvinning av utrustning från tredje part, och användaren av sådan utrustning samtycker till att hålla skadeslös, försvara och/eller kompensera IDEXX och dess återförsäljare och distributörer för alla ersättningskrav och utgifter, inklusive skäliga advokatarvoden, som uppstår på grund av återvinning av sådan utrustning.