Inzameling en recycling van onze producten in België

English | Français | Nederlands

De regelgeving met betrekking tot het beheer van afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) in België is uitgewerkt op regionaal niveau.

  • In de Regio Brussel door een wijziging van het bestaande Producenten VerantwoordelijkheidsDecreet, die op 3 juni 2005 van kracht werd
  • In Vlaanderen door wijzigingen van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming (VLAREA) die op 1 december 2004 van kracht werden
  • In Wallonië region door een wijziging van het bestaande Producenten VerantwoordelijkheidsDecreet, die op 3 juni 2005 van kracht werd

Conform de regelingen op regionaal niveau in België, is IDEXX verantwoordelijk voor de inzameling, verwerking, recyclage en terugwinning van de volgende apparatuur:
- Elektrische en elektronische apparatuur die u na 13 augustus 2005 van IDEXX hebt gekocht (hierna afgekort als historische AEEA) en die vervangen wordt door een nieuw apparaat gekocht van IDEXX;

- elektrische en elektronische apparatuur die u van IDEXX na 13 augustus 2005 koopt, wanneer deze nieuwe apparatuur uiteindelijk afval wordt (aangeduid als nieuwe AEEA).

IDEXX is een milieubewust bedrijf. Onze aanpak om deze nieuwe milieukosten met u te delen is als volgt:

  • U betaalt voor het verzenden van het afgedankte apparaat aan de door IDEXX aangewezen verwerker in België.
  • IDEXX betaalt voor de kosten van verwerking, recyclage en het hergebruik van het afgedankte apparaat via de organisatie Recupel om daarmee te voldoen aan de vereisten van het regelgevingen in elke regio.

IDEXX heeft een recycling contract afgesloten met het European Advanced Recycling Network (EARN) en zal de kosten dragen voor de recyclage en het hergebruik van de apparaten na ontvangst bij de EARN vestiging in België. Al het nieuwe afval dat ontstaat na aanschaf van een IDEXX product kan als niet gevaarlijk afval worden geclassificeerd.

Het is uw verantwoording om de inzameling en het verzenden aan EARN te regelen en de daaraan verbonden kosten te betalen. Om aan de wettelijke vereisten voor het vervoer van afval te voldoen kunt u de onderstaande transporteurs gebruiken:

Voor het ophallen van uw AEEA, kunt u rechtstreeks met het EARN partner in België contact opnemen.


Mededeling aan Klanten
Kosten voor het inzamelen van AEEA van IDEXX

Tot in hoeverre toegestaan op basis van de geldende nationale wetgeving, is de klant volledig verantwoordelijk voor de kosten van het ophalen en afleveren van de nieuwe elektrische en elektronische apparatuur (Electrical and Electronic Equipment, EEE) en/of gebruikte afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) op het adres van het recyclingbedrijf dat door IDEXX verstrekt wordt, conform de richtlijn 2002/96/EG van de Europese Gemeenschap en geldende nationale wetgeving. Dit is zowel van toepassing op elektrische en elektronische apparatuur (EEA) die door IDEXX op de Europese markt is gebracht na 13 augustus 2005 (Nieuwe EEA) als op alle EEA die op de Europese markt is gebracht vóór 13 augustus 2005 (genoemd Historische AEEA) en die afval wordt als gevolg van de aanschaf van Nieuwe EEA van IDEXX na 13 augustus 2005. Als de klant EEA van IDEXX wederverkoopt aan derden, garandeert de klant dat deze paragraaf opgenomen wordt in een schriftelijke contractuele overeenkomst die de verkoop aan de derde partij bepaalt. De klant gaat ermee akkoord IDEXX, haar wederverkopers en distributeurs, en haar gespecificeerde nalevingsprogramma (‘ENVIRON B2B WEEE Scheme’ of een ander dergelijk nalevingsprogramma dat IDEXX van tijd tot tijd kan specificeren) schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle claims en onkosten, waaronder redelijke kosten voor juridische bijstand, die ontstaan doordat de klant verzuimt diens in deze paragraaf genoemde verplichtingen volledig na te komen.

Apparatuur van derden

Met betrekking tot instrumenten en andere apparatuur van derden die verkocht zijn door IDEXX maar niet de merknaam IDEXX dragen, raadpleeg de productlijst op de webpagina “Recyclinglabel” voor uw land. Indien de apparatuur in de productlijst op die pagina wordt genoemd, is IDEXX verantwoordelijk voor het verstrekken van recyclinginstructies. Wordt de apparatuur niet op die pagina genoemd, dan is een derde partij (ofwel de fabrikant ofwel de distributeur van de fabrikant in uw land) verantwoordelijk voor het verstrekken van recyclinginstructies. Onder apparatuur waarvoor een derde partij verantwoordelijkheid draagt, vallen onder andere printers en computers. Bezoek voor recyclinginstructies voor deze apparatuur de website van de betreffende apparatuurfabrikant of neem anderszins contact op met die fabrikant. IDEXX is niet verantwoordelijk voor het recyclen van dergelijke apparatuur van derden, en de gebruiker van die apparatuur gaat ermee akkoord IDEXX en haar wederverkopers en distributeurs schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle claims en onkosten, waaronder redelijke kosten voor juridische bijstand, die het recyclen van deze apparatuur met zich meebrengt.